Poradnia ginekologiczna NSZOZ Pro Feminae - Kraków - Krowodrza

Standardy Jakości

poradnia ginekologiczna
W 2002 roku PRO FEMINAE Sp. z o.o. podjęła decyzję o podjęciu działań prowadzących do wdrożenia systemu zarządzania jakością. Celem wdrożenia było utrzymanie jakości oferowanych usług na wysokim poziomie.Podjęte działania zaowocowały uzyskaniem przez NSZOZ PRO FEMINAE Sp. z o.o. certyfikatu ISO 9001 - 2000 akredytowanego przez firmę LLOYD`S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Skuteczność działań została potwierdzona m.in. cyklicznymi audytami zewnętrznymi prowadzonymi przez Lloyd`S Register Quality Assurance .

certyfikat jakosci ISO

W roku 2009 firma certyfikująca Lloyd`S Register Quality Assurance po przeprowadzeniu szeroko zakrojonej kontroli wewnętrznej przyznała NSZOZ PRO FEMINAE Sp. z o.o. certyfikat ISO 9001 – 2008, potwierdzając tym samym osiąganie celu w postaci ciągłego doskonalenia i spełniania najwyższych światowych standardów.
Zapoznaj się z POLITYKĄ JAKOŚCI NSZOZ Pro Feminae

NSZOZ Pro Feminae Sp. z o.o.©2010 | Realizacja: 2BIZNES-PROJEKT